İş Sürekliliği Politikamız

  • İş Sürekliliği Politikamız
    • Afet ve acil durumlarda dahi, öncelikle can güvenliğini sağlamayı,
    • Müşterilerimizin ve firmamızın itibarını korumak için, ISO 22301 standardının gereklilikleri doğrultusunda, iş sürekliliği kapasitemizi sürekli geliştireceğimizi,
    • İş sürekliliği planımızı, firma kültürümüz, müşterilerimizin beklentileri ve yasal gereklilikler doğrultusunda oluşturacağımızı,
    • Planlarımızın etkin işlerliği için, en etkili organizasyonu oluşturmayı ve düzenli tatbikatlar gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.


Top