Kalite Sertifikalarımız

İşimizi “iyi” yapabilmek için tüm faaliyet alanlarımızda kalite bilincini sistematik olarak sağlamayı hedefliyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Ulusal ve uluslararası mevzuat ve kalite standartları çerçevesinde, çalışan ve müşteri memnuniyetine odaklanarak, çevre duyarlılığı bilinciyle çalışıyoruz.

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 20000:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
 • OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
 • Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
 • M.S.B Tesis Güvenlik Belgesi

İSG Politikamız

İşletmemiz, tüm organizasyonlarında insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, muhtemel her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Organizasyonumuz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilir, yaralanma ve hastalanmaları önlenmeye çalışılır.

Bu durumda;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsetmek
 • İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı" hedefine ulaşmak
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini,  analiz ederek kabul edilebilir seviyeye çekmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin planlı bir şekilde vermek
 • Sektörümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

Bülent Tellioğlu
Genel Müdür

Yayın No / Tarih
00 / 21.01.2016

 


Top